Wireframing

Има редица големи алтернативи на хартията и писалката (въпреки че все още ги обичам) за вписване на вашите идеи. Ето няколко варианта:

  • Balsamiq – Mockups е уайърфрейминг инструмент, който може да се свали, но може и да се ползва онлайн.
  • HotGloo – HotGloo е нова богата на функционалност апликация разработена да създава функционални уайърфрейми за web сайтове или web проекти давайки ви и възможност за съвместна работа с други.
  • Mockingbird – Много приятен малък инструмент, който улеснява създаването, линкването, прегледа и споделянето на мокъпи на вашия web сайт или апликация.
  • Keynote King Fu – Защо не се замислите да използвате Keynote на Apple  за уайърфрейминг? Keynote Kung-fu ви дава нужния инструментариум да сглобите приказно изглеждащи прототипи за нула време.