Шрифт анализатор / Фонт разпознавач

Шрифт анализатор / Фонт разпознавач, както искате така го наречете, но нека стане ясно, това е инструмент за разпознаване на графични шрифтове (фонтове), за които не знаете как се казва шрифта/фонта.

http://fount.artequalswork.com/